DEN DAGLIGE BØNNEN (utvidet)

Kjære Herre Jesus, jeg kommer til deg nå for å bli gjenopprettet, for å motta ditt liv og din kjærlighet, og all den nåden jeg trenger så desperat i dag. Jeg ærer deg som min Herre, og jeg overgir ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje til deg. Jeg ber Din hellige Ånd om å gjenopprette mitt forhold til deg, fornye meg i deg og lede meg i denne bønnen.  

Jeg dekker meg med ditt blod – min ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje. I alt jeg ber står jeg i fullstendig samsvar med din Ånd, og med mine forbedere og allierte, ved din Ånd alene.

Kjære Gud, hellige og seirende treenighet, du alene er verdig all min tilbedelse, mitt hjertes hengivenhet, all min pris, all min tillit, alt som er bra i livet mitt. Jeg elsker deg, jeg tilber deg, jeg stoler på deg. Jeg overgir meg til deg i mitt hjertes lengsel etter liv. Du alene er Livet, og du har blitt mitt liv. Jeg forkaster alle avguder og gir deg den plassen i hjertet og livet mitt som du fortjener. Det handler kun om deg, Gud, ikke om meg. Du er helten i denne fortellingen, og jeg tilhører deg. Tilgi meg for alle mine synder. Ransak meg og kjenn mitt hjerte, vis meg hva du jobber med i meg. Helbred meg, utfri meg og gi meg en dyp og sann omvendelse ved din nåde.

Himmelske pappa, takk for at du elsker meg og utvalgte meg før du skapte verden. Du er min ekte pappa – min Skaper, Forløser, Forsørger, alle tings mål og mening, inkludert livet mitt. Jeg elsker deg. Jeg stoler på deg. Jeg tilber deg. Jeg overgir meg til deg for å bli din ekte sønn. Jeg vil være ett med deg, som Jesus er ett med deg. Takk for at du viste din kjærlighet for meg ved å sende Jesus. Jeg tar imot ham og alt han vil gi meg. Takk for at jeg har fått del i Kristus – hans tilgivelse for syndene og hans rettferdighet. Du gjør meg hel i ham. Takk for at du gjør meg levende med Kristus; du løfter meg opp med ham, setter meg ved din høyre hånd i ham, gir meg del i hans autoritet, salver meg med Din hellige ånd og gir meg din favør. Jeg mottar alt med takk og lar det fylle livet mitt – ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje.

Jesus, takk for at du kom for å kjøpe meg fri med ditt eget liv. Jeg ærer deg som min Herre. Jeg elsker deg. Jeg tilber deg. Jeg stoler på deg. Jeg overgir meg selv til deg, så jeg kan bli ett med deg i alle ting. Jeg tar imot alt du gjorde på korset for meg – din død, ditt blod, ditt offer. Du har betalt prisen for syndene mine. Jeg er forløst og satt over i ditt rike. Min syndenatur er borte og mitt hjerte er omskåret for Gud og hver beskyldning rettet mot meg er kraftløs. Jeg tar nå del i ditt kors og din død. Jeg er død med deg til synden, selviskheten, kjøttet, verden og den onde. Jeg tar opp mitt kors og korsfester kjøttet med all dets stolthet, arroganse, vantro og avgudsdyrkelse (du kan også legge til andre ting du sliter med for tiden). Jeg legger av meg det gamle mennesket. Gi meg hele fylden i Jesu Kristi kors, død, blod og offer. Jeg mottar det med takk og gir det full råderett over ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje.

Jesus, jeg tar også oppriktig imot deg som mitt liv, min hellighet og rettferdighet. Jeg tar imot din oppstandelsesseier, da du overvant synd, død og dom. Døden og det onde har ingen makt over meg. Jeg er blitt reist opp med deg til et nytt liv, for å leve ditt liv. Jeg er død til synden og levende for Gud. Jeg tar nå min plass i din oppstandelse og i ditt liv. Ditt liv har frelst meg. Ditt liv gir meg et liv i seier. Jeg mottar ditt liv i dag – din ydmykhet, kjærlighet og tilgivelse, din integritet, renhet og sannhet, din visdom, list og dømmekraft, din styrke og djervhet, ditt håp, mot og fellesskap med pappa Gud, din glede. Gi meg fylden av ditt liv og din oppstandelse. Jeg mottar det med takk og gir det fullstendig herredømme over ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje.

Jesus, jeg tar også oppriktig imot deg som min myndighet, min Mester og Herre, min evige seier over Satan og hans rike, og min rett til å ta med meg ditt rike til alle tider og på alle måter. Jeg mottar all seieren i din himmelfart, da du dømte Satan og styrtet ham ned. Du avvæpnet hans rike. All autoritet i himmel og jord er gitt til deg. Jesus, du er verdig til å motta all ære og pris, makt og myndighet, nå og for alltid. Jeg tar nå min plass i din autoritet og i din trone, og gjennom det er jeg satt ved pappa Guds høyre hånd og innsatt i din autoritet. Jeg mottar dette med takk, og jeg gir det helt og full tilgang til min ånd, sjel og kropp, mitt hjerte, sinn og vilje. Jeg ber om at du viser meg hvordan jeg skal bruke autoriteten i hverdagen min.

Jeg påkaller Herren Jesu Kristi makt, myndighet og herredømme over mitt liv i dag, over hjemmet mitt, over familien min (hvis du har), over arbeidet mitt, over bilene mine, over økonomien min, over firmaet mitt, over alt jeg styrer over.

Jeg påkaller Herren Jesu Kristi makt, myndighet og herredømme, og fylden i Kristi verk, over Satan, over hans rike, over enhver ond og uren ånd, over enhver ond myndighet og autoritet og over deres våpen, anklager og krav som kommer imot meg. (Her kan du navngi alle onde og urene ånder som har angrepet deg i det siste. F.eks frykt, tvil, ulykker, skader, død, religiøse ånder, stolthet, arroganse etc.) Jeg avskjærer dem nå. Jeg binder alle onde og urene ånder som angriper meg nå, og befaler dem om å vike vekk fra meg. Det samme gjør jeg ovenfor alle backups og nye ånder som prøver seg. Jeg kommanderer Jesu Kristus dom over enhver ånd som nekter å adlyde, og jeg sender dem til dom nå, i autoriteten til Jesus Kristus og hans navn.

Jeg påkaller Herren Jesu Kristi myndighet og fylden i Kristi verk over enhver ond makt og svartekunst, over enhver forbannelse, over enhver uttalelse over meg, og jeg bryter dens grep om meg i autoriteten av Jesu navn.

Jeg påkaller Herren Jesu Kristi makt, myndighet og herredømme, og fylden i Kristi verk over enhver trollmann, heks, okkult og andre som kaster forbannelser eller er en kanal av ondt mot meg. Jeg sender pappa Guds herlighet til dem slik at de kan bli kjent med Ham.

Jeg holder det Jesus har gjort mellom meg og andre mennesker, og jeg tillater kun Guds kjærlighet og Guds Ånd mellom oss, mellom våre ånder, sjeler, kropper, deres synd, deres kamp og deres husholdning. Jeg holder Jesus Kristus sitt komplette verk mellom meg og enhver person vi er engasjert i. Jeg befaler at deres ånd skal vende tilbake til deres kropp, og at deres kamp skal bindes til Kristi trone i deres liv. Jeg holder Kristus fulle verk mellom meg og alle mennesker jeg har med å gjøre, i autoriteten av Jesus Kristus navn.

Hellige Ånd, takk for at du kom. Jeg elsker deg. Jeg tilber deg. Jeg stoler på deg. Jeg tar oppriktig imot deg, og jeg mottar hele pinsens verk og seier, som du kom med. Du har ikledd meg kraft fra det høye. Du har merket meg med Kristi segl, du har opprettet forbindelsen til pappa Gud og Sønnen. Du er sannhetens Ånd i meg, Guds liv i meg, min Rådgiver, Trøster, Styrke og Veileder. Jeg ærer deg som min Mester, og jeg overgir hver eneste side og dimensjon av ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje til deg og deg alene. Fyll meg igjen Hellige Ånd. Gjenopprett min forbindelse med pappa Gud og Sønnen, så jeg går i takt med dem i alle ting. Led meg ut i all sannhet, salv meg til å leve mitt fulle liv, vandring og kall. Før meg dypere inn i Jesus i dag. Jeg mottar deg med takk, og gir deg fullstendig herredømme over livet mitt.

Himmelske pappa, takk for at du gir meg all åndelig velsignelse i himmelen i Jesus Kristus. Jeg påkaller Jesu Kristi rikdom over min bolig, over mitt hjem, over min jobb, og over alt jeg styrer over. Igjen bringer jeg Kristi blod over ånd, sjel og kropp, hjerte, sinn og vilje. Jeg tar på meg Guds rustning: Jeg tar på meg sannhetens belte, rettferdighetens brynje, evangeliets sko og frelsens hjelm. Jeg løfter opp troens skjold og Åndens sverd, og jeg er klar til å bruke disse våpnene til enhver tid i Guds kraft. Jeg vil alltid be i Ånden.

Jesus, takk for englene. Jeg påkaller dem og instruerer dem til å ødelegge alt som reiser seg mot meg, til å etablere ditt Rike over og i mitt liv, til å gjenoppbygge alle skjold og hekker av beskyttelse rundt meg og min husholdning, og å tjenestegjøre der du har sendt dem til det. Jeg spør deg om å sende din Ånd ut og reise opp bønn og forbønn for meg. Jeg påkaller Herren Jesu Kristi rike over hjemmet, familien og livet mitt i dag, med Herren Jesu Kristi myndighet, i hans navn. All ære og pris og takk går til ham.

Gi oss en tilbakemelding her :-)

Dr. Noble skrev:
Søn, 17 Juli 2022, 01:49
Hvordan jeg fikk tilbake min eksmann...........

Etter et år med ødelagt ekteskap forlot kjæresten min meg med ett barn, jeg fikk lyst til å gjøre slutt på det hele, jeg begikk nesten selvmord fordi han etterlot oss ingenting, jeg var følelsesmessig nedstemt hele denne tiden. Takket være en trollformler kalt Dr Noble som jeg møtte på nettet som brakte kjæresten min tilbake til meg. På en trofast dag, mens jeg surfet gjennom internett, kom jeg over flere vitnesbyrd om Dr. Noble. Noen mennesker vitnet om at han tok med sin eks-kjæreste tilbake, noen vitnet om at han gjenoppretter livmoren, helbreder kreft og annen sykdom. Du kan kontakte ham hvis du trenger hans hjelp med noen problemer

Kaster lykketryller ??
du vil ha en autentisk trylleformular
* Lykke til. ?
* Returner tapte kjærester?
* Elsker bindende staver?
* Ekteskapsformler?
* Skilsmissetroller?
* stoppe skilsmisse staver?
* Forvise tidligere kjærester?
* Bryte magi
*Healing spell ???????
*Jobbtroll????

gmail:: greatdrnoble52@gmail.com
WhatsApp ham +2348137972107
Tika skrev:
Ons, 11 Mai 2022, 05:40
VOODOO LORD er rett og slett den beste spellcasteren. Av respekt for deg og den genuine jobben du gjorde for meg, må jeg kringkaste dette vitnesbyrdet så mye jeg kan. Jeg har kontaktet andre spellcasters uten å se noen resultater, jeg skulle ønske jeg kontaktet deg før, jeg fikk alt jeg ønsket fra deg. Mannen min var borte i et år, og jeg dro til flere steder, og surfet på internett for å få hjelp, kontaktet også andre staveformidlere for å få hjelp, men likevel ikke noe resultat, jeg kastet bort tiden, pengene og andre ressurser før jeg endelig ble introdusert for Voodoo Lord. Etter at han hadde trollbundet kjærlighetsformelen, fikk jeg endelig en telefon fra mannen min. Trolldommene hans fungerte magisk og mannen min er tilbake full av kjærlighet. Det var rart, han kom plutselig tilbake med blomster og ba meg tilgi ham, jeg ble virkelig sjokkert og sjokkert da mannen min knelte og ba om tilgivelse for å akseptere ham tilbake. Jeg mangler virkelig ord, og jeg er fortsatt veldig overrasket, nå er jeg en veldig glad kvinne igjen. Jeg setter virkelig pris på det gode arbeidet ditt Voodoo Lord. Til alle der ute som trenger hjelp fra en ekte spellcaster send e-post til voodoo Lord på voodooconnect60@gmail.com eller skriv til ham på WhatsApp på +2348097014925
Katherine Johnson skrev:
Søn, 13 September 2020, 18:39
Mannen min var utro mot vennen min, han flyttet inn hos en annen kvinne. Min mann som ikke kunne gjøre uten meg nå ønsker ikke å se meg. Jeg er så glad for at jeg fikk min vakre mann tilbake etter at jeg ble lurt to ganger av falske spell caster men jeg takker Gud for at Dr Lomi hjalp bringe tilbake min mann uten forsinkelse uten noen form for svindel aktiviteter. Kontakt denne Gud sendte spell caster på hans WhatsApp nummer; +2349034287285 eller e-post; LOMIULTIMATETEMPLE@GMAIL.COM jeg lover at han vil hjelpe deg med å løse ditt forhold problem, hans ord er sikker!
(*) Må fylles ut