DEN DAGLIGE BØNNEN

Den daglige bønnen
Dere som syns ordet Far blir for formelt, kan bytte det ut det med ordet Pappa.

Min kjære Herre Jesus, jeg kommer til deg nå for å bli gjenopprettet i deg, fornyet i deg, for å få ditt liv og din kjærlighet og all den nåde og barmhjertighet jeg så desperat trenger denne dagen. Jeg starter med å gi deg alle mine opplevelser, hvordan min dag og natt har vært, enhver person jeg har vært i kontakt med og alle mine opplevelser til deg. Jeg ærer deg som min Herre og jeg overgir alle aspekter dimensjoner av livet mitt til deg. Jeg gir deg min ånd, sjel og kropp; mitt hjerte, sinn og vilje. Jeg dekker meg selv med ditt blod: min ånd, sjel og kropp; mitt hjerte, sinn og vilje. Jeg ber din Hellige Ånd om å gjenopprette meg i deg, fornye meg i deg og lede denne tiden i bønn. I alt det jeg nå ber, så ber jeg i total enighet med din Ånd og med alle de som ber for meg ved din Ånd og ved Guds Ånd alene.

Kjære Gud, hellig og seirende treenighet, du alene er verdig all min tilbedelse, mitt hjertes hengivelse, all min ros, all min tillit og all ære av mitt liv. Jeg elsker deg, tilber deg og gir meg selv over til deg i mitt hjertes søken etter liv. Du alene er livet og du har blitt mitt liv. Jeg fornekter alle andre guder, hver avgud og gir til deg Gud, den plass i mitt hjerte og i mitt liv du virkelig fortjener. Dette handler om deg og ikke om meg. Du er helten i denne historien og og jeg tilhører deg. Jeg ber deg om tilgivelse for alle mine synder. Ransak meg, utforsk meg og åpenbare for meg hvor du arbeider i mitt liv og gi meg den nåde som kommer gjennom din helbredelse, utfrielse, og en dyp og ekte omvendelse.

Himmelske Far, takk for at du elsker meg og valgte meg før du skapte verden. Du er min sanne Far; min skaper, frelser, opprettholder og den sanne enden av alle ting, inkludert mitt liv. Jeg elsker deg, jeg stoler på deg, jeg tilber deg. Jeg gir meg selv over til deg Far, til å være ett med deg som Jesus er ett med deg. Takk for at du beviste din kjærlighet for meg ved å sende Jesus. Jeg mottar ham og hele hans liv og alt hans verk som du innviet for meg. Takk for at du har innlemmet meg i Messias[1], tilgir meg mine synder, gir meg din rettferdighet som gjør meg hel i ham. Takk for at du gjorde meg levende med Jesus, oppreiser meg med ham, setter meg med ham ved din høyre hånd, etablerer meg i hans autoritet og salver meg med din kjærlighet, din Ånd og din favør. Jeg mottar alt med takk og gir det herredømme over alt mitt liv: min ånd, sjel og kropp; mitt hjerte, sinn og vilje.

Jesus, takk for at du kom for å gi deg som løsepenger for meg med ditt eget liv. Jeg elsker deg, tilber deg, stoler på deg. Jeg gir meg selv til deg for å være ett med deg i alle ting. Jeg mottar all virkning og triumf av ditt kors, død, blod og offer for meg, der du sonet for enhver av mine synder. Jeg er frikjøpt, frigitt fra mørkets rike og overført til ditt rike; min syndige natur er fjernet, mitt hjerte er omskåret til Gud og hvert krav mot meg er kansellert og avvæpnet. Jeg tar nå min plass i ditt kors og død, og dør med deg fra synd, mitt kjød, denne verden, den onde og hans rike. Jeg tar opp korset og korsfester mitt legeme med all sin stolthet, arroganse, vantro og avgudsdyrkelse (her nevner du andre ting du for tiden sliter med). Jeg tar livet av min gamle natur. La meg ikke bli ført inn i fristelse, jeg ikke kan overvinne. Bruk alt ditt verk og triumf ved ditt kors, død, blod og offer. Jeg mottar det med takk og gir det herredømme over min ånd, sjel, kropp; mitt hjerte, sinn og vilje.

Jesus, jeg mottar også deg som mitt liv og jeg mottar alt verk og seier i din oppstandelse, gjennom hvilket du erobret synd, død, dom og den onde. Døden har ingen makt over deg og heller ingen andre onde ting. Jeg er oppreist med deg til et nytt liv, å leve livet, død for synden og levende for Gud. Jeg tar nå min plass i din oppstandelse og i ditt liv, og jeg gir mitt liv til deg for å leve for deg. Jeg er frelst gjennom livet ditt. Jeg regjerer i livet gjennom livet ditt. Jeg mottar ditt håp, kjærlighet, tro, glede, godhet, sannferdighet, visdom, kraft og styrke. Bruk alt ditt verk og triumf i din oppstandelse i meg. Jeg mottar det med takk og jeg gir det herredømme over min ånd, sjel, kropp; mitt hjerte, sinn og vilje.

Jesus, jeg mottar også oppriktig deg som min autoritet, ditt styre og herredømme, min evige seier mot Satan og hans rike, og min evne til å bringe ditt kongerike inn i mitt liv til alle tider og på alle måter. Død og andre onde ting, har ikke noe makt over deg. Jeg har blitt oppreist med deg til et nytt liv, for å leve ditt liv: død for synd og levende for Gud. Jeg mottar alt verk og triumf i din himmelfart, der Satan har blitt dømt og kastet ned og all makt i himmel og på jord er blitt gitt til deg. All makt i himmelen og på jorden er blitt gitt til deg Jesus og du er verdig til å motta all ære og herlighet, makt og herredømme, nå og for alltid. Jeg tar nå min plass i din autoritet og i din trone, der jeg er oppreist med deg til Faderens høyre hånd og etablert i din autoritet. Jeg gir meg selv til deg, for å regjere sammen med deg alltid. Bruk alt ditt verk og triumf i din autoritet og din trone. Jeg mottar det med takk og jeg gir det herredømmet til min ånd, sjel, kropp; mitt hjerte, sinn og vilje.

Jeg tar nå den myndighet, styre og herredømme som kommer fra Herren Jesus Messias og hele Jesus verk over livet mitt i dag: over mitt hus, min familie, mitt arbeid, over hele mitt kongerike og alle de områder der jeg har bestemmelsesrett. Jeg bringer den myndighet Herren Jesus Messias og hele Jesu verk innbefatter, mot alle den ondes krefter som kommer mot meg - mot hver uren ånd, hver ond makt og enhet. (Du bør konkret nevne dem med navn - hva som har angrepet deg) Jeg avviser dem i Herrens navn. Jeg binder, forviser dem fra meg og fra mitt rike nå, i den mektige Jesu Kristi navn. Jeg bringer også hele Jesu verk mellom meg og enhver person, og jeg tillater bare Guds kjærlighet og Guds Ånd mellom oss.

Hellige Ånd, takk for at du kom. Jeg elsker deg, jeg tilber deg, jeg stoler på deg. Jeg mottar alt ditt verk og triumf i pinsen, der du kom, der du kledde meg med din kraft fra det høye, forseglet meg i Jesus, forent meg med Faderen og Sønnen, sannhetens Ånd i meg, livet til Gud i meg, min rådgiver, trøster, styrker og veileder. Jeg ærer deg som Herre og jeg gir deg full adgang til alle aspekter og dimensjoner av min ånd, sjel, kropp; mitt hjerte, sinn og vilje; for å bli fylt med deg, for å gå i takt med deg i alle ting. Fyll meg på ny Hellige Ånd. Gjenopprett mitt forhold med Faderen og Sønnen. Led meg til hele sannheten, salv meg for hele mitt liv, vandring, kall og led meg dypere inn til felleskapet med Jesus og Far i dag. Jeg mottar deg med takk og jeg gir deg herredømmet over hele livet mitt.

Himmelske Far, takk for at du gir meg all åndelig velsignelse i Messias Jesus. Jeg befaler at rikdommene i Messias Jesus frigjøres over livet mitt i dag. Jeg bringer Jesu blod en gang til over min ånd, sjel, kropp; over mitt hjerte, sinn og vilje. Jeg tar på meg Guds fulle rustning; sannhets belte, rettferdighetens brynje, fredens evangelium som sko på føttene og frelsens hjelm. Jeg tar opp troens skjold og sverdet av Ånden, som er Guds Ord og jeg velger å være sterk i Herren og i kraft av din makt, for å be til alle tider i Ånden.

Jesus, takk for dine engler. Jeg påkaller dem i Jesu Messias navn og gir dem mandat til å ødelegge alt som er reist mot meg, for å etablere ditt kongedømme over meg, for å beskytte meg dag og natt. Jeg ber deg om å sende ut din Ånd for å reise opp bønn og forbønn for meg. Jeg påkaller nå at Guds kongerike tar form gjennom mitt hus, min familie, mitt kongerike og bestemmelsesområde på Herren Jesus Messias autoritet og gir all herlighet og ære og takk til Ham. I Jesu navn, amen.[1] Ordet Messias brukes i stedet for den greske ordet Kristus. Begge betyr den salvede, men vi ønsker å være tro til røtene i GT der bruken av Messias henviser til både profet, prest og konge.

Gi oss en tilbakemelding her :-)

Roseline skrev:
Man, 17 April 2023, 22:36
Jag vill informera världen om att det finns en verklig och effektiv trollformler online som är kraftfull och äkta, Dr Fayosa, han hjälpte mig nyligen att återförena min relation med min ex man som lämnade mig, jag såg ett vittnesbörd om någon han hjälpte så Jag kontaktade Dr Fayosa och förklarade alla mina problem för honom och han gjorde en kärleksförtrollning för mig och min ex man som sa att han inte ville ha något med mig att göra igen och lämnade mig över 3 månader, ringde mig och började tigga mig att kom tillbaka till sitt liv som en familj igen, han är tillbaka nu med så mycket kärlek passion och omsorg, jag är glad att kunna låta alla veta att en trollformler DR FAYOSA har krafterna att läka och återställa trasiga relationer och föra tillbaka dem. alla som läser denna artikel och behöver hans hjälp, Dr Fayosa kan också erbjuda all typ av hjälp kontakta Dr Fayosa på e-post: (Fayosa[email protected]) eller direkt på whatssapp +2348151918774
Aurelia Daiva skrev:
Tors, 16 Mars 2023, 12:27
Jeg har funnet en guddommelig hjelper som er veldig ekte, ærlig og gjør det han sier han vil gjøre, det tok noen dager før trolldommen min kom frem i lyset og resultatene er fantastiske ... velsigne deg og Guds bevart deg trygg og frisk . Jeg fikk tilbake eksen min ved hjelp av Dr Ilekhojie. Hele mitt liv har jeg aldri sett noe sånt som dette, jeg føler meg veldig glad og tilfreds med at jeg tok den riktige avgjørelsen. Det er så ekte og mektig!! Whatsapp ham direkte +2348147400259). Hvis du vil ha ubetinget kjærlighet, må du gi deg selv fullstendig. Kjærlighet er en forpliktelse, ikke en følelse. Kjenn forskjellen. Forhold krever seriøst engasjement som de fleste ikke har. Ekteskap er enda vanskeligere, og de fleste er ikke i stand til å håndtere ansvaret for å være lojale, trofaste, engasjerte og hengivne til din ektefelle og livet ditt sammen fordi det er din prioritet og ingenting annet betyr noe. Ta kontakt med Dr Ilekhojie og finn løsninger på ekteskaps- eller forholdsproblemer E-post: [email protected]
Loana Alin skrev:
Man, 6 Mars 2023, 07:40
Min man har börjat behandla mig bättre, och det har varit en läkningsprocess för oss båda. Mardrömmen som varat i nästan 2 år är äntligen över. Det är som att vi blev kära igen! Vi har båda lagt det förflutna bakom oss och försöker gå framåt – och för första gången på länge ser framtiden mycket ljusare ut. Jag kan inte med ord uttrycka hur tacksam jag är mot Dr Ilekhojie! Det är som att vi äntligen har återupptäckt de där sakerna om varandra som fick oss att bli kära från första början. All oro och stress har helt enkelt försvunnit. Tack Dr Ilekhojie för att du räddade mitt trasiga äktenskap. Jag och min man lever lyckliga igen. Allt tack vare Ilekhojie. Kontakta honom för att återställa ditt äktenskap E-post: ([email protected] Ring eller Whatsapp +2348147400259
Inma Gabarro skrev:
Man, 20 Februar 2023, 11:54
De er mange trollformlere på nettet, men DR WALE er forskjellig fra dem. DR WALE vil være ditt siste busssted. DR WALE er den rette personen for å hjelpe deg med å løse alle problemene dine. Med hjelp av ham vil all din tristhet forsvinne og han vil bringe din lykke tilbake. Da jeg møtte DR WALE, forklarer jeg ham alle problemene jeg hadde med mannen min som dro for å bli hos en annen kvinne. Han lot meg og barna stå uten noe. Etter all forklaringen min fortalte DR WALE meg at jeg måtte betale for ARTIKLER som jeg gjorde. Han fortalte meg at trolldommen vil ta dager før jeg virker, som jeg venter. FOR min overraskelse etter noen dager fikk jeg et anrop, stemmen var mannen min som gråt på telefonen og fortalte meg at han ikke visste hva som kom over ham. ba meg om tilgivelse og fortalte meg at han er på vei hjem igjen. Akkurat nå lever vi alle lykkelige sammen igjen. Alt takket være DR WALE for er flott arbeid. Du kan også kontakte DR WALE på WhatsApp/Viber: +2347054019402 ELLER E-post: [email protected]
Larisey skrev:
Tirs, 14 Februar 2023, 23:34
JEG FIKK MIN EKS TILBAKE MED DR DAWNS LØSNING
Jeg kom i kontakt med DR DAWN gjennom en skriftlig attest om ham og kom også over mange attester om hvordan han hjelper andre med livet deres. Å komme tilbake med en eks er en av de mest intime følelsene som mange mennesker ville elske å oppleve, spesielt siden disse minnene med eksen vår alltid forvirrer tankene våre når noen andre gjør noen av de tingene som eksen vår pleide å gjøre. Jeg har vært aleneforsørger i nesten 6 år, og selv om min eksmann var borte fra barna mine, skulle jeg fortsatt ønske at han ville komme tilbake til meg en dag. Denne trylleformularen jeg møtte kjent som DR DAWN hjalp meg med mine ønsker, og jeg er glad for å si at jeg er tilbake med min eksmann. Resultatet manifesterte seg etter 48 timer, da han forsikret meg, og kjærligheten og forbindelsen vi delte ble utrolig gjenopprettet. Hvis du ønsker å komme tilbake med eksen din,
*Hvis du ønsker å bli gravid.
*Hvis du trenger å oppfylle ønsket ditt.
kontakt denne store kjærlighetslegen på WhatsApp: +2349046229159
E-post ( [email protected])
Inga Eugenus skrev:
Tirs, 24 Januar 2023, 21:15
Jeg var så forvirret og knust da mannen min forlot meg uten et ord, jeg trengte ham desperat tilbake fordi jeg elsket ham så høyt. Så en venn av meg introduserte meg for Dr Ilekhojie som en gang forsonet henne og kjæresten hennes. Jeg snakket direkte med legen som forsikret meg om forsoning med mannen min etter at et ritual er gjort for å gjenopprette den tapte forbindelsen. Om nøyaktig 3 netter senere kom mannen min plutselig hjem og begynte å gråte og be om tilgivelse og fortelle hvor mye han savnet meg og barna våre. Jeg tok imot ham tilbake og nå har vi vært en lykkelig familie siden den gang. Hvis du har et forholdsproblem vil jeg råde deg til å kontakte ham.
WhatsApp: +2348147400259
Ring: +2348147400259
E-post: ([email protected])
Jan skrev:
Lør, 7 Januar 2023, 03:45
Har du någonsin blivit utsatt för en bluff? Förlorat din plånbok eller pengar till falska hackare eller långivare online? Jag ber dig att kontakta denna pålitliga hacker och återställningsexpert GENUINE HACKER. Jag var ett offer för falska personer som utgav sig som binära optioner och bitcoin-investerare, jag förlorade en summa på $10 000 och 2BTC från min bitcoin-plånbok till dessa bedragare. Det tog ett tag innan jag insåg att de var falska och kände mig riktigt sårad. Sedan hörde en vän till mig om det och rekommenderade mig till GENUINE HACKER som hjälpte mig att återställa allt jag förlorat. För mer information skicka ett e-postmeddelande till G[email protected] eller via WhatsApp +1 (260) 218-3592.
Jessica Butler skrev:
Tirs, 20 Desember 2022, 15:57
Jeg føler meg så velsignet igjen i ekteskapet mitt etter at Dr Ige Ajayi tok tilbake mannen min som var separert med meg i godt 3 måneder. Er Jessica Butler ved navn fra USA. Selv om jeg har munn over hele kroppen, vil det ikke være nok til å takke Dr Ige Ajayi for hans hjelp i livet mitt. Mannen min skilte seg med meg i 3 måneder og har hatt smerter og smerter uten ham. Så jeg søkte etter hjelp overalt, men ingenting fungerte før jeg mente Dr Ige Ajayi som jeg kontaktet online. Jeg forklarte situasjonen min til ham, og han lovet at mannen min vil komme tilbake til meg innen 24 til 48 timer så langt at hjertet mitt fortsatt slår for ham. Jeg trodde på ham, og han forberedte en trolldom for meg, og mannen min ringte meg akkurat da Dr Ige Ajayi sa det. Han tryglet og sa at han trenger meg tilbake og nå har vi levd lykkelig igjen de siste 9 månedene. Alle der ute som leser artikkelen min som trenger hjelp, bør kontakte ham... E-post: [email protected]/WhatsApp +2348130035939.
Joyce skrev:
Søn, 11 Desember 2022, 08:48
Jeg visste aldri at folk fortsatt har krefter og får ting til å skje på denne måten. Jeg er Joyce J fra USA. Mannen min forlot meg og barnet mitt for en annen jente for tre år siden, siden den gang har livet mitt vært fylt med smerter, sorg og traumer fordi han var min første kjærlighet og vi har vært sammen i årevis og kunne ikke forestille meg livet uten ham . Jeg så noen vitnesbyrd om en stor trollformler DR IBINOBA og hvordan han hjalp mennesker rundt om i verden, at han kan bringe tilbake elskeren i løpet av noen få dager, først lo jeg det av meg og sa at jeg ikke er interessert, men på grunn av kjærligheten jeg har til mannen min, jeg konsulterte den store trollformleren og til min største overraskelse etter to dager ringte mannen min meg for aller første gang etter tre år at han savner meg og at han er så lei seg for hver ting han fikk meg til å gå igjennom, at han vil ha meg tilbake, vi skal tilbringe livet vårt sammen og lover å aldri forlate meg og barnet mitt igjen. Jeg kan fortsatt ikke tro mine egne øyne, for det er høyst utrolig, det er bare for godt til å være sant. Alt jeg kan si er å takke deg DR IBINOBA for at du tok tilbake mannen min til meg og barnet mitt, og for alle som måtte trenge hjelp fra denne flotte trollformleren kan du ringe den store mannen eller whatsappe ham +2348085240869, e-post: [email protected] .com
Saida Vilma skrev:
Søn, 27 November 2022, 20:57
Mannen min forlot meg for en annen kvinne, og jeg ble stående i mørket. Det skjedde så fort og i løpet av noen dager snudde livet mitt opp ned. Han dumpet meg etter 3 år uten ord. Jeg kontakter Dr Ilekhojie via e-posten hans, og han lovet å utføre et forsoningsritual for å hjelpe oss å komme sammen igjen. På mindre enn 48 timer etter at han utførte ritualet sitt, begynte mannen min å teste meg igjen og følte seg forferdelig for det han nettopp har utsatt meg for. Han sa at jeg var den viktigste personen i livet hans, og han vet det nå. Ekteskapet vårt er nå sterkt og stabilt. Takk doktor for forsoningsritualet du gjorde for meg. Du er Gud sendt for å gjenopprette ødelagt ekteskap. Jeg anbefaler oppriktig Dr Ilekhojie til alle med et ødelagt ekteskap eller forholdsproblemer. Hans e-post: [email protected]
Saida Vilma skrev:
Søn, 27 November 2022, 20:57
Mannen min forlot meg for en annen kvinne, og jeg ble stående i mørket. Det skjedde så fort og i løpet av noen dager snudde livet mitt opp ned. Han dumpet meg etter 3 år uten ord. Jeg kontakter Dr Ilekhojie via e-posten hans, og han lovet å utføre et forsoningsritual for å hjelpe oss å komme sammen igjen. På mindre enn 48 timer etter at han utførte ritualet sitt, begynte mannen min å teste meg igjen og følte seg forferdelig for det han nettopp har utsatt meg for. Han sa at jeg var den viktigste personen i livet hans, og han vet det nå. Ekteskapet vårt er nå sterkt og stabilt. Takk doktor for forsoningsritualet du gjorde for meg. Du er Gud sendt for å gjenopprette ødelagt ekteskap. Jeg anbefaler oppriktig Dr Ilekhojie til alle med et ødelagt ekteskap eller forholdsproblemer. Hans e-post: [email protected]
DANNY CONVILE skrev:
Tors, 24 November 2022, 01:01
Good work deserves good recommendation, I have been trying to win the lottery for some months now but I have not been lucky enough to win a dime. In search of assistance on how I can at least be a winner of any lottery, I found out about Dr Ado who has been helpful with his winning numbers he gets through his spells to help people win the lottery. I got in touch with him to know how I can win the lottery and he told me everything I needed to know and do before the spell can be done for me and I acknowledge it. He prepared the spell for me and gave me the winning numbers to play and instructed me what to do as I played the jackpot lottery. I did as he instructed and after everything I decided to check if I was lucky enough to be among the winners, and I was. I screamed out in Joy immediately I saw my ticket numbers as the winner. I’m so grateful and appreciative to Dr Ado for helping me win. Contact him directly if you need his assistance on
WhatsApp On +27844284407
Email.... [email protected]
Website Blog on https://adoobisolutionhome.blogspot.com/
Mike Morgan skrev:
Tors, 13 Oktober 2022, 12:59
Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3%? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan, student Loan, debt consolidation Loan etc.. no matter your credit score.
Personal Loans (Secure and Unsecured)
Business Loans (Secure and Unsecured)
Consolidation Loan and many more.

Contact US for more information about Loan offer and we will solve your
financial problem. contact us via email: [email protected]
Phone number: +917428831341 (Call/What's app)
emily keeton skrev:
Fre, 7 Oktober 2022, 11:31
my husband left me for 2 years after she found out I was infected with herpes, I thought my life was over until I came across a post on Facebook that said so many wonderful things about doctor silver, so I contacted him and he assure me that I will be happy again. He cure me of my herpes and cast a love spell that brought back my husband. thank you doctor silver. you can reach him on email: [email protected] or Whatsapp +2348120513902
Camila Alan skrev:
Tors, 6 Oktober 2022, 09:01
Jeg visste aldri at det var en stor mulighet for å få mannen min tilbake til meg før jeg møtte DR Iredia, tryllekunstneren. Det var veldig vanskelig for meg da kjæresten min forlot meg for en annen dame. Jeg var knust og klarte ikke å komme meg. Vennene hans og familien hans gjorde alt de kunne for å gjenforene oss, men det viste seg ikke å lykkes. Jeg var singel i noen måneder, og jeg kunne ikke se meg selv elske noen andre. Så jeg måtte søke hjelp fra DR Iredia som ga meg privilegiet å sørge for at mine hjerteønsker ble oppfylt. Han førte oss sammen og kjærlighet og lykke ble gjenopprettet. Ordene hans er hans bånd, og han svikter aldri når han lover noen 48 timer på å få resultatet, noe som forundrer meg når mitt eget resultat manifesterte seg. Ikke bry å lete andre steder etter hjelp. Kontakt ham for å få hjelp hvis du har lignende problemer. E-posten hans er dri[email protected] og WhatsApp-nummeret er +2347058231269
Veronika skrev:
Fre, 2 September 2022, 22:20
Är du hjärtbruten? Misströsta inte, låt Dr. Ige Ajayi hjälpa dig att få tillbaka ditt ex", han är verkligen en sann och ärlig kärleksförtrollare, han tog tillbaka min man. Jag är Motina Lockas från USA, jag är så glad min man är tillbaka efter att han lämnade mig för en annan kvinna. Min man hade en affär med en arbetskamrat och jag älskar min man så mycket men han var otrogen mot mig med sin arbetskamrat och den här tjejen, jag tror att hon använde en häxa eller svart magi på min man så att han inte gifte sig med mig och det var så kritiskt och oönskat att jag gråter hela dagen och natten, att Gud skulle skicka mig en hjälpare som skulle återställa min man! Jag var verkligen upprörd och behövde hjälp, så jag tittade online för hjälp och kom över en webbplats som föreslog att Dr. Ige Ajayi kan hjälpa dig att snabbt få tillbaka din exman. Så jag kände att jag var tvungen att prova det. Jag kontaktade honom och han sa till mig vad jag skulle göra och jag gjorde det , sen satte han en kärleksförtrollning på mig. Efter 16 timmar ringde min man mig faktiskt och sa att han saknar mig så mycket, herregud! Jag var så glad och idag är jag glad igen. h min man och vi lever lyckligt tillsammans och jag tackar den kraftfulla trollformaren Dr. Ige Ajayi, han är så kraftfull och jag bestämde mig för att dela min historia här. om du är här och din älskare avvisar dig, eller om din man går vidare med en annan kvinna, gråt inte längre, kontakta honom för hjälp nu. Här är hans kontakt. Skicka e-post till följande adress: [email protected]. com eller Ring / Whats-app: +2348130035939.
Veronika skrev:
Fre, 2 September 2022, 22:20
Är du hjärtbruten? Misströsta inte, låt Dr. Ige Ajayi hjälpa dig att få tillbaka ditt ex", han är verkligen en sann och ärlig kärleksförtrollare, han tog tillbaka min man. Jag är Motina Lockas från USA, jag är så glad min man är tillbaka efter att han lämnade mig för en annan kvinna. Min man hade en affär med en arbetskamrat och jag älskar min man så mycket men han var otrogen mot mig med sin arbetskamrat och den här tjejen, jag tror att hon använde en häxa eller svart magi på min man så att han inte gifte sig med mig och det var så kritiskt och oönskat att jag gråter hela dagen och natten, att Gud skulle skicka mig en hjälpare som skulle återställa min man! Jag var verkligen upprörd och behövde hjälp, så jag tittade online för hjälp och kom över en webbplats som föreslog att Dr. Ige Ajayi kan hjälpa dig att snabbt få tillbaka din exman. Så jag kände att jag var tvungen att prova det. Jag kontaktade honom och han sa till mig vad jag skulle göra och jag gjorde det , sen satte han en kärleksförtrollning på mig. Efter 16 timmar ringde min man mig faktiskt och sa att han saknar mig så mycket, herregud! Jag var så glad och idag är jag glad igen. h min man och vi lever lyckligt tillsammans och jag tackar den kraftfulla trollformaren Dr. Ige Ajayi, han är så kraftfull och jag bestämde mig för att dela min historia här. om du är här och din älskare avvisar dig, eller om din man går vidare med en annan kvinna, gråt inte längre, kontakta honom för hjälp nu. Här är hans kontakt. Skicka e-post till följande adress: [email protected]. com eller Ring / Whats-app: +2348130035939.
Dr. Noble skrev:
Søn, 17 Juli 2022, 01:49
Hvordan jeg fikk tilbake min eksmann...........

Etter et år med ødelagt ekteskap forlot kjæresten min meg med ett barn, jeg fikk lyst til å gjøre slutt på det hele, jeg begikk nesten selvmord fordi han etterlot oss ingenting, jeg var følelsesmessig nedstemt hele denne tiden. Takket være en trollformler kalt Dr Noble som jeg møtte på nettet som brakte kjæresten min tilbake til meg. På en trofast dag, mens jeg surfet gjennom internett, kom jeg over flere vitnesbyrd om Dr. Noble. Noen mennesker vitnet om at han tok med sin eks-kjæreste tilbake, noen vitnet om at han gjenoppretter livmoren, helbreder kreft og annen sykdom. Du kan kontakte ham hvis du trenger hans hjelp med noen problemer

Kaster lykketryller ??
du vil ha en autentisk trylleformular
* Lykke til. ?
* Returner tapte kjærester?
* Elsker bindende staver?
* Ekteskapsformler?
* Skilsmissetroller?
* stoppe skilsmisse staver?
* Forvise tidligere kjærester?
* Bryte magi
*Healing spell ???????
*Jobbtroll????

gmail:: [email protected]
WhatsApp ham +2348137972107
Tika skrev:
Ons, 11 Mai 2022, 05:40
VOODOO LORD er rett og slett den beste spellcasteren. Av respekt for deg og den genuine jobben du gjorde for meg, må jeg kringkaste dette vitnesbyrdet så mye jeg kan. Jeg har kontaktet andre spellcasters uten å se noen resultater, jeg skulle ønske jeg kontaktet deg før, jeg fikk alt jeg ønsket fra deg. Mannen min var borte i et år, og jeg dro til flere steder, og surfet på internett for å få hjelp, kontaktet også andre staveformidlere for å få hjelp, men likevel ikke noe resultat, jeg kastet bort tiden, pengene og andre ressurser før jeg endelig ble introdusert for Voodoo Lord. Etter at han hadde trollbundet kjærlighetsformelen, fikk jeg endelig en telefon fra mannen min. Trolldommene hans fungerte magisk og mannen min er tilbake full av kjærlighet. Det var rart, han kom plutselig tilbake med blomster og ba meg tilgi ham, jeg ble virkelig sjokkert og sjokkert da mannen min knelte og ba om tilgivelse for å akseptere ham tilbake. Jeg mangler virkelig ord, og jeg er fortsatt veldig overrasket, nå er jeg en veldig glad kvinne igjen. Jeg setter virkelig pris på det gode arbeidet ditt Voodoo Lord. Til alle der ute som trenger hjelp fra en ekte spellcaster send e-post til voodoo Lord på voodooconne[email protected] eller skriv til ham på WhatsApp på +2348097014925
Katherine Johnson skrev:
Søn, 13 September 2020, 18:39
Mannen min var utro mot vennen min, han flyttet inn hos en annen kvinne. Min mann som ikke kunne gjøre uten meg nå ønsker ikke å se meg. Jeg er så glad for at jeg fikk min vakre mann tilbake etter at jeg ble lurt to ganger av falske spell caster men jeg takker Gud for at Dr Lomi hjalp bringe tilbake min mann uten forsinkelse uten noen form for svindel aktiviteter. Kontakt denne Gud sendte spell caster på hans WhatsApp nummer; +2349034287285 eller e-post; [email protected] jeg lover at han vil hjelpe deg med å løse ditt forhold problem, hans ord er sikker!
(*) Må fylles ut