KVELDSBØNN 
(En bønn til bruk ved sengetid)

Min kjære Herre Jesus: Jeg kommer til deg nå for å bli gjenopprettet og fornyet i deg. Og for å ta min tilflukt til deg. Jeg ærer deg som min suverene Herre, og jeg overgir alle områder i mitt liv fullt og helt til deg. Jeg gir deg min ånd, min sjel, mitt legeme. Og - mitt hjerte, min tanke, min vilje.

Jeg dekker meg selv med ditt blod; og jeg ber din Hellige Ånd om å gjenopprette meg: Gjenopprett meg i deg, og led denne aftenbønnen. 

Jeg proklamerer Guds kongedømme og autoriteten til min Herre Jesus Kristus over mitt hjem* og alt det det inneholder. Jeg innvier og helliger mitt hjem og alt det det inneholder til min Herre Jesus Kristus og til Guds Kongedømme. Jeg bringer korset, oppstandelsen og himmelfarten til min Herre Jesus Kristus over mitt hjem i kveld - gjennom enhver gjenstand, møbel, seng, sengetøy, alle massemedier og bilder, alle bøker og blader, filmer og musikk, leker og spill, gjennom atmosfæren i alle rom, gjennom tak, vegger, gulv og alt som er i dem, fra grunnen huset står på og opp til mønet, og alt som er rundt dette hjemmet i kveld. 

Jeg tar min plass i korset, oppstandelsen og himmelfarten til min Herre Jesus Kristus. Jeg bringer autoriteten til min Herre Jesus Kristus og det fullbragte verket til Kristus mot Satan og hans rike. Jeg bringer korset, oppstandelsen og himmelfarten til Jesus Kristus mot enhver fordervet og uren ånd - enhver hersker, kraft, autoritet, og ond åndelig kraft**. Jeg befaler at enhver fordervet og uren ånd bindes og forvises fra mitt hjem og det som er mitt, inkludert enhver backup og erstatning, ethvert våpen og utstyr, i min Herre Jesus Kristi autoritet og i Hans navn. 

Jeg bringer nå min Herre Jesu Kristi autoritet og Kristi fullbragte verk - Hans kors, oppstandelse og himmelfart - mot enhver fordervet makt, heksekunst og svartekunst. Jeg stopper dem i Herrens navn. Hvert våpen som er smidd mot meg skal mislykkes (Jesaja 54.17). Jeg bringer korset og Jesu Kristi blod mot enhver form for forheksing, plage og besvergelse; mot ethvert trylleformular, rituale, besvergelse, tilegnelse og ofring; mot ethvert ord, fordømmelse, og forbannelse. Jeg proklamerer dem for brutt og forvist fra mitt hjem i min Herre Jesu Kristi navn. 

Jeg bringer nå autoriteten til min Herre Jesus Kristus og Kristi fullbrakte verk mellom meg og alle mennesker - deres ånd, sjel, og legeme, deres synd, åndskamp og fordervelse***. Jeg binder og sender enhver menneskelig ånd tilbake til sitt legeme. Jeg befaler at alle deres synder, åndskamper, og fordervelser bindes og sendes tilbake til Kristi verk i deres liv, og jeg forbyr at noe av dette overføres til meg. 

Jeg påkaller min Herre Jesu Kristi engler og ber dem om å forme et beskyttende skjold rundt meg og mitt hjem (Hebreerne 1.14). Jeg ber din Hellige Ånd om å fylle mitt hjem med ditt nærvær, med Guds fred og Kristi kjærlighet. Jeg ber om at du sender din Ånd i forvegen for meg og forbereder bønner og forbønner for meg for natten som kommer.

Jeg nedkaller Guds Rike og min Herre Jesu Kristi autoritet, lov og herredømme over hele mitt hus og min husholdning, gjennom hele denne natten og gjennom dagen som kommer, i Jesu Kristi navn. AMEN!


* Om du bor i en leilighet, si "leilighet". Om du kun har et rom under din autoritet i noen andres hjem, si "mitt rom". Om du deler et rom, si "min seng" eller "min del av rommet".

** Det kan være du trenger å være spesifikk: Inkludert alle åndsmakter av frykt, død, plaging, anklage, etc. Du vet hva som har angrepet deg. Det er kraftigere om du navngir dem spesifikt.

*** Det kan hjelpe å navngi dem det gjelder: det kan være utvidet familie, mennesker du har betjent, enhver du vet at dømmer deg. 
En bønn fra Ransomed Heart Ministries

Bearbeidet og oversatt til norsk av Wild at Heart Norway

Mai 2017