Bønn for arbeidsdagen 

Pappa Gud, 
min business er din business, og din business er min business. Hjelp meg å se hvordan jeg kan utbre ditt rike gjennom mitt arbeide.

Du har skapt meg med en hensikt, og du har fra starten av satt mennesket til å arbeide. Helt fra vi var i Edens hage. Det ligger i din hensikt med mitt liv å gjøre noe. 

Jeg innvier denne dagen til deg. Hver samtale, hver kode, hver epost, hver time, hvert minutt og hvert sekund. Jeg innvier tiden på kontoret, og tiden ute av kontoret. Jeg innvier hvert møte, hver dagdrøm, hvert tastaturklikk og hvert øyeblikk til deg.

Jeg ber konkret om visdom som går langt utenpå min naturlige visdom. Jeg ber om kunnskap som overgår all normal kunnskap. Jeg ber om effektivitet som gjør at jeg når mye lenger enn om jeg skulle gått i min egen fart. Jeg ber om gode relasjoner og samarbeidspartnere. 

I den autoriteten som er gitt meg, og som din sønn, løser jeg ut velsignelser over meg og mitt firma. Jeg løser ut nye ideer fra deg. Jeg løser ut nye kunder, gjentakende kunder og fornøyde kunder. 

I alt jeg gjør ber jeg om at du bringer mennesker nærmere deg. Jeg ber om å få lov til å bringe mennesker inn i en nær relasjon til deg, så de skal få oppleve deg som pappa. 

Jeg løser ut velsignelser over mine kunder, over mine forretningsforbindelser og mine samarbeidspartnere. 

Igjen, min business er din business, og din business er min business, 

Takk for at jeg får lov til å være din sønn, også i alt mitt arbeide.