KVELDSBØNN 
(En bønn til bruk ved sengetid)

Min kjære Herre Jesus, jeg kommer til deg nå for å bli gjenopprettet i deg, fornyet i deg, for å ta tilflukt i deg. Jeg ærer deg som min Herre og jeg overgir fullstendig alle aspekter og dimensjoner av livet mitt til deg. Jeg gir deg min dag, alle mine opplevelser og enhver person jeg har vært i kontakt med. Jeg gir deg min ånd, sjel og kropp; mitt hjerte, sinn og vilje. Jeg dekker meg selv med ditt blod og jeg ber din Hellige Ånd om å gjenopprette meg i deg, fornye meg i deg og lede denne tiden i bønn.

Jeg proklamerer Guds kongedømme og autoriteten til min Herre Jesus Kristus over mitt hjem* og alt det det inneholder. Jeg innvier og helliger mitt hjem og alt det det inneholder til min Herre Jesus Kristus og til Guds Kongedømme. Jeg bringer all virkning og triumf ved min Herre Jesus Messias kors, død, blod, offer, oppstandelse og himmelfart over mitt hjem i natt, inkludert enhver påvirkning fra media og tv, film og musikk, alle bøker og magasiner, leker og spill som ikke er fra Deg, i all atmosfære i alle rom, fra grunnen under, til taket over meg og alt rundt dette hjem i natt.

Jeg tar nå min plass i korset, oppstandelsen og himmelfarten til min Herre Jesus Messias. Jeg tar autoritet til min Herre Jesus Messias og Hans fullførte verk imot Satan og hans kongedømme. Jeg bringer korset, oppstandelsen og himmelfarten til min Herre Jesus Messias imot enhver ond og uren ånd – enhver hersker, kraft, autoritet og åndelig kraft av ondskap, sladder og uriktig omtale**. Jeg befaler at enhver ond og uren ånd med sine forgreninger og erstatninger, alle våpen og enheter, bundet og bortvist fra mitt hjem, mine tanker, følelser og fra mitt hushold, i autoriteten av min Herre Jesus Messias navn.

I autoriteten til Herren Jesus Messias og Hans fullførte verk - hans kors, oppstandelse og himmelfart – går jeg imot hver ond tanke og utalt av andre, kraft, hekseri og svartekunst. Jeg avskjærer dem av i Herrens navn. Ingen våpen som er smidd mot meg, skal ha fremgang (Jesaja 54.17). Jeg setter Jesu Messias kors og blod imot hver form for hekseri, ed, plage og besvergelse; imot hver forhekselse, ritual, løfte, enhet og ofre; mot hvert ord, dom, forbannelse, tilsløring, sjarm og snare; skriftlig, tenkt, utalt eller forsøkt overført til meg. Jeg befaler dem ødelagte og bundet fra mitt hjem denne natt i Herrens Jesu Messias navn.

Jeg setter nå autoriteten til Herren Jesus Messias og Jesu fullførte verk som et skille mellom meg og alle mennesker – deres ånd, sjel og kropp, deres synd, krigføring og fordervelse.***. Jeg sender enhver menneskelig ånd bundet tilbake til deres kropp. Jeg befaler all deres synd, åndskamp og fordervelse bundet tilbake til det verk Jesus gjør i deres liv, og jeg forbyr at dette overføres til meg på noen måte. 

Jeg påkaller Herrens Jesu Messias engler og instruerer dem til å bygge et skjold av beskyttelses rundt meg og mitt hjem (Hebreerne 1.14). Jeg ber din Hellige Ånd om å fylle mitt hjem med ditt nærvær, med Guds fred og Jesu kjærlighet. Jeg ber deg om å sende ut din Ånd for å reise opp bønn og forbønn for meg denne natten.

Jeg påkaller nå og befaler Guds rike og autoritet, styring og herredømme av Herren Jesus Messias i hele mitt hjem og i hele min husholdning, gjennom alle timer i natt og gjennom den nye dagen, i autoriteten til Herren Jesus Messias og i Hans navn. AMEN!


* Om du bor i en leilighet, si "leilighet". Om du kun har et rom under din autoritet i noen andres hjem, si "mitt rom". Om du deler et rom, si "min seng" eller "min del av rommet".

** Det kan være du trenger å være spesifikk: Inkludert alle åndsmakter av frykt, død, plaging, anklage, etc. Du vet hva som har angrepet deg. Det er kraftigere om du navngir dem spesifikt.

*** Det kan hjelpe å navngi dem det gjelder: det kan være utvidet familie, mennesker du har betjent, enhver du vet at dømmer deg. 
En bønn fra Wild At Heart (USA)

Bearbeidet og oversatt til norsk av Wild at Heart Norway
Rev. August 2023