DEN DAGLIGE BØNNEN (korte)

Den daglige bønnen for families overhode
Dette er en bønn som dekker det mest essensielt.


Min kjære Herre Jesus, jeg kommer til deg nå for å bli gjenopprettet i deg, fornyet i deg, for å få ditt liv og din kjærlighet og all den nåde og barmhjertighet jeg så desperat trenger denne dagen. Jeg gir deg min dag og natt, alle mine opplevelser og enhver person jeg har vært i kontakt med. Jeg gir deg min ånd, sjel og kropp; mitt hjerte, sinn og vilje. Jeg dekker meg selv med ditt blod; min ånd, sjel og kropp; mitt hjerte, sinn og vilje.

Kjære Gud, du alene er livet og du har blitt mitt liv. Jeg fornekter alle andre guder, hver avgud og gir til deg Gud, den plass i mitt hjerte og i mitt liv som du virkelig fortjener. Dette handler om deg og ikke om meg. Jeg ber deg om tilgivelse for alle mine synder. Ransak meg, utforsk meg og åpenbare for meg hvor du arbeider i mitt liv og gi meg den nåde som kommer gjennom din helbredelse, utfrielse, og en dyp og ekte omvendelse.

Jeg gir meg selv over til deg Far, til å være ett med deg som Jesus er ett med deg. Takk for at du beviste din kjærlighet for meg ved å sende Jesus. Jeg mottar ham og hele hans liv og alt hans verk som du innviet for meg. Takk for at du gjorde meg levende med Jesus, oppreiser meg med ham, setter meg med ham ved din høyre hånd, etablerer meg i hans autoritet og salver meg med din kjærlighet, din Ånd og din favør.

Jesus, jeg mottar all virkning og triumf av ditt kors, død, blod og offer for meg, der du sonet for enhver av mine synder. Jeg er frikjøpt, frigitt fra mørkets rike og overført til ditt rike; min syndige natur er fjernet, mitt hjerte er omskåret til Gud og hvert krav mot meg er kansellert og avvæpnet. La meg ikke bli ført inn i fristelse, jeg ikke kan overvinne. Jeg mottar ditt håp, kjærlighet, tro, glede, godhet, sannferdighet, visdom, kraft og styrke. Bruk alt ditt verk og triumf av din oppstandelse i meg. Jeg mottar det med takk og jeg gir det herredømme over min ånd, sjel, kropp; mitt hjerte, sinn og vilje.

Jesus, jeg mottar også oppriktig deg som min autoritet, ditt styre og herredømme, min evige seier mot Satan og hans rike, og min evne til å bringe ditt kongerike inn i mitt liv til alle tider og på alle måter. Jeg nå min plass i din autoritet og i din trone, der jeg er oppreist med deg til Faderens høyre hånd og etablert i din autoritet. Jeg gir meg selv til deg, for å regjere sammen med deg alltid. Bruk alt ditt verk og triumf i din autoritet og din trone. Jeg mottar det med takk og jeg gir det herredømmet til min ånd, sjel, kropp; mitt hjerte, sinn og vilje.

Jeg tar nå den myndighet, styre og herredømme som kommer fra Herren Jesus Messias og hele Jesus verk over livet mitt i dag; over mitt hus, min familie, mitt arbeid, over hele mitt kongerike og alle de områder der jeg har bestemmelsesrett. Jeg bringer den myndighet Herren Jesus Messias og hele Jesu verk innbefatter, mot alle den ondes krefter som kommer mot meg, mot hver uren ånd, hver ond makt og enhet.

Hellige Ånd, gjenopprett mitt forhold med Faderen og Sønnen. Led meg til hele sannheten, salv meg for hele vårt liv, vandring, kall og led meg dypere inn i felleskapet med Jesus og Far i dag. Jeg tar på meg Guds fulle rustning; sannhetens belte, rettferdighetens brynje, fredens evangelium som sko på føttene og frelsens hjelm. Jeg tar opp troens skjold og sverdet av Ånden, som er Guds Ord og jeg velger å være sterk i Herren og i kraft av din makt, for å be til alle tider i Ånden.

Jesus, takk for dine engler. Jeg befaler nå at Guds kongerike tar form i meg, min familie, (mitt ekteskap), mitt kongerike og bestemmelsesområde på Herren Jesus Messias autoritet og gir all herlighet og ære og takk til Ham. I Jesu navn, amen.

[1] Ordet Messias brukes i stedet for den greske ordet Kristus. Begge betyr den salvede, men vi ønsker å være tro til røtene i GT der bruken av Messias henviser til både profet, prest og konge.

En bønn fra Wild At Heart (USA)

Bearbeidet og oversatt til norsk av Wild at Heart Norway
Rev. August 2023